Suomeksi | På svenska | In English | Palaute | HallintaHallinto


SBL hallituksen kokous 9/2012

SUOMEN BRIDGELIITTO ry – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND rf
HALLITUKSEN KOKOUS 9/2012 18.11.2012

Aika: 18.11.2012 klo 11.00
Paikka: Bridge Areena Hiomotie 10 Helsinki

Paikalla:
Jarmo Laakso puheenjohtaja
Fred Sundwall varapuheenjohtaja
Kaj G Backas
Veijo Nikkanen
Kalevi Paavola
Mauri Saastamoinen
Pekka Viitasalo
Virpi von Gruenewaldt sihteeri

Poissa:
Milko Nuutila
Finn Wardi

130§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jarmo Laakso avasi kokouksen.

131§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

132§ Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin: Kohdassa 137§ käsitellään junioreiden joukkuekilpailua. Kohdassa 138§ Muut asiat: käsitellään SM-mixed kilpailua ja kilpailumääräyksiä.

133§ Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaj G Backas ja Kalevi Paavola.

134§ Käsiteltiin syyskokous esityslista
Käytiin läpi syyskokouksen esityslista. Erovuoroisista Raimo Raunto on kieltäytynyt jatkamasta SBL:n hallituksessa ensi vuonna. Kurinpitosäännöstö esitetään sellaisenaan liittokokouksen hyväksyttäväksi. MP-kilpailujen pelimaksun yläraja 15€ katsottiin edelleen riittäväksi. Jos kerhot haluavat kilpailuista periä enemmän kuin 15€, niin korkeammasta pelimaksusta tulee järjestävän kerhon tehdä esitys SBL:n hallitukselle. Tämä ehdotetaan vuosikokoukselle. Tilintarkastajista keskusteltiin. Aikaisemman lisäksi oli tarjous Tilintarkastus Selinheimolta.

135§ Varoituskortin käyttöönotto kilpailutilanteessa
Asiasta keskusteltiin. Päätettiin ottaa käyttöön keltainen ja punainen kortti kilpailutilanteessa epäasiallisen käytöksen tms. syiden takia. Ne on tarkoitus antaa kilpailun aikana em. syistä suoraan kilpailijalle. Keltainen olisi varoitus ja punainen kilpailusta poistaminen. Kilpailunjohtaja rekisteröi asian ja vie asian tarvittaessa kilpailutoimikunnan käsittelyyn. Jarmo Laakso ja Fred Sundwall lupasivat hankkia ao. kortit.

136§ Seniorijoukkuekilpailu
SBL:n varapuheenjohtaja Fred Sundwall toimi tämän pykälän kohdalla kokouksen puheenjohtajana, koska kokouksen puheenjohtaja Jarmo Laakso ja hallituksen jäsen Kalevi Paavola jääväsivät itsensä asian käsittelystä. koska he osallistuivat kyseiseen kilpailuun pelaajina. SBL:n hallitus totesi, että SBL:n Kilpailutoimikunta on mitätöinyt Senioreiden SM-joukkuekilpailulta virallisen SM-arvon. (Liitteenä 15.11.2012 päivätty SBL:n Kilpailutoimikunnan tiedote 10.11.2012 järjestetyn Senioreiden Suomen mestaruusjoukkuekilpailun virallisen Suomen mestarusarvon mitätöimisestä sekä samalle päivämäärälle päivätty SBL:n Kilpailutoimikunnan kokouspöytäkirja nro 7/2012.)

Tästä kilpailun virallisen Suomen mestaruusarvon mitätöinnistä johtuen SBL:n hallitus käsitteli asiaa SBL:n Kilpailutoimikunnan esityksen perusteella ja päätti seuraavaa:
a) lauantaina 10.11.2012 järjestetylle Senioreiden Suomen mestaruusjoukkuekilpailulle myönnetään epävirallisen Suomen mestaruuskilpailun arvo, b) kilpailussa jaettuja mitaleita ei tarvitse palauttaa, c) kilpailusta jaetaan mestaripisteitä yksipäiväisenä järjestettävän Suomen mestaruuskilpailun mukaisesti, d) kilpailussa kerättyjä kilpailumaksuja ei palauteta, sekä e) virallista Senioreiden Suomen mestaruusjoukkuekilpailua ei järjestetä vuonna 2012.

137§ Junioreiden joukkuekilpailu
Junioreiden joukkuekilpailuun osallistui vain kolme joukkuetta. SBL:n hallitus päätti, että voittajajoukkueelle annetaan mitalit. Asiaa oli käsitelty hallituksen puhelinkokouksessa 17.11.2012 äänin 6-0. Puhelinkokouksessa olivat mukana: Jarmo Laakso, Mauri Saastamoinen, Raimo Raunto, Milko Nuutila, Finn Wardi ja Pekka Viitasalo.

138§ Muut asiat
SM-mixed kilpailuissa on ristiriita jakomäärien/ vihreä hissi käytännön toteuttamisessa. Kaikki kilpailutoimikunnan jäsenet ovat puhelinkokouksessaan 17.11.2012 todenneet, että SM- säännöstö on puutteellinen. SBL:n hallitus päätti, että kilpailutoimikunta vuoden 2013 aikana päivittää säännöstön ottaen huomioon, että SM-kilpailuissa on tietty määrä jakoja. Uusi kilpailusäännöstö viedään vuoden 2013 syyskokoukseen. Hyväksyttiin kilpailutoimikunnan esitys.

139§ Seuraava kokous
Seuraava kokous on 28.12.2012 Bridge Areenalla klo 15.00. Kokoukseen kutsutaan myös syyskokouksessa valitut vuoden 2013 hallituksen jäsenet.

140§ Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi 12.45

Puheenjohtaja:
Jarmo Laakso

Pykälän 136§ aikana kokouksen puheenjohtajana toimi liiton varapuheenjohtaja.

Puheenjohtaja:
Fred Sundwall

Sihteeri:
Virpi von Gruenewaldt

Pöytäkirjan tarkastajat:
Kaj G Backas
Kalevi Paavola (130-135§ ja 137- 140§)


Siirry hallinnon pääsivulle | palaa etusivulle