Bridgesanasto Englanti-Suomi

Bridgewiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Sisällysluettelo Top · 0–9 · A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

 • ace ässä
 • adjusted score korjattu pistetulos
 • advancer etenijä, välitarjoajan partneri, joka tekee oman tarjouksen
 • aggressor väliintulija, välitarjoaja tai ilmaisukahdentaja
 • alert huomio
 • appeal protesti
 • artificial (bid) keinotekoinen (tarjous)
 • asking bid kyselytarjous
 • attitude pyyntö/kielto (merkinannoissa)
 • auction tarjoussarja
 • average keskitulos

B

 • balanced tasainen jakauma
 • bid tarjous, tarjota
 • biddable suit tarjouskelpoinen väri
 • bidding tarjoussarja
 • bidding box tarjouslaatikko
 • board brikka, jako tai lepääjän kortit riippuen asiayhteydestä

C

 • call tarjous, tarjota
 • card kortti
 • carding merkinantojärjestelmä
 • CHO Centre Hand Opponent partneri
 • claim levitys, levittää
 • clubs risti (maa)
 • (to be) cold seisoa (pelistä)
 • compete kilpailla
 • competitive auction kilpailtu sarja
 • competitive bid kilpaileva tarjous
 • contract sitoumus
 • control kontrolli
 • convention konventio
 • count signal pituusmerkinanto
 • crossruff vuorokuppi, vuorokupata

D

 • deal jako
 • (to) deal jakaa kortit
 • dealer jakaja
 • deck pakka
 • declarer pelinviejä
 • (to) defend puolustaa
 • defender puolustaja
 • defense, defence puolustus
 • defensive trick puolustustikki
 • deuce kakkonen
 • diamonds ruutu (maa)
 • discard sakata, sakaus
 • distribution jakauma
 • double kahdennus
 • doubleton dubbeli
 • (to go) down mennä pietiin (sitoumuksesta)
 • (to) draw (opponents' trump cards) poistaa (vastustajien valtit)
 • drop toppaus
 • (to) duck laistaa
 • dummy lepääjä, pöytäkortit

E

 • East itä
 • elimination eliminointi
 • endplay kiinni-istutus
 • encourage pyytää (esim. jatkamaan maata)
 • entry yhteys, käynti
 • even parillinen
 • even distribution tasainen jakauma
 • exit card pakokortti

F

 • fall pudota (esim. kortista)
 • final contract loppusutoumus
 • finesse leikkaus, suomalainen naispelaaja
 • fit yhteensopivuus, 'fitti'
 • flat hand tasainen jakauma
 • follow suit tunnustaa väriä
 • forcing vaatimus
 • forcing for one round kierrosvaatimus
 • forcing pass vaatimuspassi
 • fork (tanace) haarukka
 • fourth suit forcing neljäs väri vaatimus

G

 • game täyspeli
 • game all kaikki vaarassa
 • game forcing (GF) täyspelivaatimus
 • game forcing strength täyspelivoima
 • game try täyspeli-inviitti
 • grand slam isoslammi

H

 • hand käsi
 • hearts hertta (maa)
 • high card iso kortti
 • high card point (HCP) arvokorttipiste
 • honor kuvakortti

I

 • individual henkilökohtainen kilpailu, individuaali
 • inpeting kiinni-istutus
 • intermediate cards välikortit (8,9 ja 10)
 • inverted minors käännetyt alavärikorotukset
 • invitation inviitti

J

 • jack sotamies
 • jump hyppy, hypätä
 • jump overcall hyppäävä välitarjous

K

 • kibitzer katsoja
 • king kuningas

L

 • law of Total Tricks (LOTT) kokonaistikkilaki
 • lay istunta, 'sitsi'
 • lay down the dummy asettaa kortit pöytään
 • lead lähtökortti
 • (to) lead lähteä
 • length pituus
 • level taso
 • LHO vasemmanpuoleinen vastustaja
 • limit rajoitettu
 • line of play pelilinja
 • loser menevä
 • love vaaraton vyöhyke Erityisesti robberissa tilanne, jossa viivan alla ei ole mitään.
 • low card hakku
 • low encourages pieni pyytää

M

 • major yläväri
 • (to) make a contract saada peli kotiin
 • menace uhka
 • minor suit alaväri
 • mirror distributions peilijaot
 • misfit (käsien) yhteensopimattomuus
 • mixed sekaparikilapilu
 • mixed raise sekakorotus
 • movements siirtymiset (kilpailussa)

N

 • natural luonnollinen
 • no trump sangi
 • non-vulnerable vaaraton vyöhyke
 • North pohjoinen

O

 • odd pariton
 • one round forcing kierrosvaatimus
 • one-suiter yksivärikäsi
 • opening bid avaustarjous
 • opening lead lähtökortti
 • opponent vastustaja
 • overbid ylitarjous, ylitarjota
 • overcall välitarjous, tehdä välitarjous
 • overcaller välitarjoaja
 • overruff ylikuppi
 • (to) overruff kupata yli
 • overtrick ylitikki

P

 • pair pari
 • pairs parikilapilu
 • partner partneri
 • part score osasitoumus
 • penalty double rankaisukahdennus
 • (to) play high pelata korkea kortti
 • (to) play low pelata pieni kortti
 • point piste
 • preemptive bid ehkäisytarjous
 • preference (bid) valintatatarjous, preferenssi
 • psyche (bid) psyyketarjous, bluffi

Q

 • queen rouva
 • quantitative kvantitatiivinen
 • quick trick pikatikki

R

 • raise korotus, korottaa
 • raise to game korotus täyspeliin
 • rebid tarjota uudelleen
 • rebiddable suit uudelleentarjottava väri
 • redouble vastakahdennus, vastakahdentaa
 • relay rele(tarjous)
 • respond vastata (tarjoukseen)
 • response bid vastaustarjous
 • responsive double vastauskahdennus
 • (to) return palauttaa (esim. maata)
 • revoke revokki
 • RHO oikeanpuoleinen vastustaja
 • round kierros
 • rubber bridge robberi
 • ruff kuppi, kupata, varkaus, varastaa
 • rule of eleven 11-sääntö

S

 • sacrifice uhraustarjous, uhrautua
 • score a trick saada tikki
 • sequence sekvenssi, sarja
 • setting trick pietittävä tikki
 • shapely hand jakokäsi
 • (to) shift suits vaihtaa maata
 • side suit sivuväri
 • sign-off bid pysäytystarjous
 • signal merkinanto
 • (to) signal antaa merkinanto
 • singleton singeli
 • slam slammi
 • slam try slammi-inviitti
 • sluff sakaus
 • small slam pikkuslammi
 • solid suit läpikäyvä väri
 • South etelä
 • spades pata (maa)
 • spot card hakku
 • squeeze kiristys
 • stiff (e.g. diamond) singeli (esim. ruutu)
 • stopper pito
 • strength voima
 • strong vahva
 • suit maa
 • support tuki, tukea
 • support double tukikahdennus
 • (to) switch suits vaihtaa maata

T

 • table pöytä
 • table card pöytäkortti
 • take-out double ilmaisukahdennus
 • team joukkue
 • tenace haarukka
 • threat (menace) uhka
 • throw-in kiinni-istutus
 • timing ajoitus
 • tournament director (TD) kilpailunjohtaja
 • transfer ylivienti, siirtotarjous
 • trick tikki
 • trump valttikortti
 • trumps valttiväri
 • try inviitti
 • two-suiter kaksivärikäsi

U

 • UDCA Malmö-Schneider
 • unbalanced hand epätasainen käsi
 • unbid suit tarjoamaton väri
 • unblock avblokeerata
 • underbid alitarjous
 • underruff alikuppi
 • undertrick alitikki
 • unusual notrump epätavallinen sangi

V

 • void renonssi
 • vulnerable vaarassa

W

 • weak bid heikko tarjous
 • West länsi
 • winner vahva kortti

Z

 • zero nolla (jaon huonoin tulos)
 • zone vyöhyke

Lähteet:

 • Jonna Kaminen: Bridgesanasto Englanti-Suomi
 • Englanninkielinen Wikipedia
Henkilökohtaiset työkalut