Bridgesanasto Suomi-Englanti

Bridgewiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Sisällysluettelo Top · 0–9 · A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0-9

 • 11-sääntö the rule of eleven

A

 • alaväri a minor (suit)
 • alikuppi an underruff
 • alitarjous an underbid
 • antaa merkinanto to signal
 • arvokorttipiste a high card point (HCP)
 • asettaa (kortit pöytään) to lay down (the dummy)
 • avaustarjous an opening bid

B

 • brikka a board

D

 • dubbeli a doubleton

E

 • ehkäisytarjous a preemptive bid
 • epätasainen käsi an unbalanced hand
 • etelä South

H

 • haarukka a tenace, a fork
 • hakku a spot card, a low card
 • heikko tarjous a weak bid
 • henkilökohtainen kilpailu an individual
 • hertta (maa) hearts
 • hyppy a jump
 • hyppäävä välitarjous a jump overcall

I

 • ilmaisukahdennus a take-out double
 • inviitti a try
 • iso kortti a high card
 • isoslammi a grand slam
 • istunta, 'sitsi' lay
 • itä East

J

 • jakaja a dealer
 • jakauma distribution, break
 • jako a deal
 • jakokäsi a shapely hand
 • jakopiste a distributional point
 • jätkä the jack

K

 • kahdennus a double
 • kakkonen a deuce
 • kaksivärikäsi a two-suiter
 • katko a stopper
 • katsoja a kibitzer
 • keinotekoinen (tarjous) artificial (bid)
 • keskitulos an average
 • kierros a round
 • kierrosvaatimus one round forcing, forcing for one round
 • kiinni-istutus endplay, throw-in
 • kilpaileva tarjous a competitive bid
 • kilpaileva tarjoussarja a competitive auction
 • kilpailla to compete
 • kilpailunjohtaja tournament director (TD)
 • kiristys a squeeze
 • konventio a convention
 • korottaa täyspeliin to raise to game
 • korotus a raise
 • kortti a card
 • kuningas the king
 • kupata to ruff
 • kupata yli to overruff
 • kuppi a ruff
 • kuvakortti an honor
 • kyselytarjous an asking bid
 • käsi a hand

L

 • laistaa to duck
 • leikkaus a finesse
 • lepääjä dummy
 • levittää to claim
 • levitys a claim
 • luonnollinen natural
 • lähteä (myös tikkiin) to lead
 • lähtökortti the opening lead, the lead
 • länsi West

M

 • maa a suit
 • Malmö-Schneider UDCA (upside down count and attitude)
 • menevä a loser
 • merkinanto a signal
 • merkinantojärjestelmä carding

O

 • osasitoumus part score

P

 • pakka a deck
 • palauttaa to return
 • parillinen even
 • pariton odd
 • partneri partner
 • passi pass
 • pata spades
 • pelata kotipeli to make a contract
 • pelata pieni kortti to play low
 • pelata suuri kortti to play high
 • pelilinja line of play
 • peli meni yhteen pietiin the contract was one down
 • pelinjohtaja, kilpailunjohtaja a tournament director (TD)
 • pelinviejä a declarer
 • pieti an undertrick
 • pietittävä tikki the (contract) setting trick
 • pieni kortti a low card
 • pieni pyytää low (card) encourages
 • pikatikki a quick trick
 • pikkuslammi a small slam
 • piste a point
 • pito a stopper
 • pituus length
 • pituusmerkinanto count signal
 • pohjoinen North
 • preferenssi (tarjous) a preference (bid)
 • protesti an appeal
 • psyyketarjous a psyche bid
 • pudota (esim. kortista) to fall
 • puolustaa to defend
 • puolustaa pietiin to defeat/to set/to beat the contract
 • puolustaja a defender
 • puolustus a defense, a defence
 • puolustustikki a defensive trick
 • pysäytystarjous a sign-off bid
 • pyytää jatkamaan maata to encourage
 • pöydän kortit the dummy

R

 • rangaistuskortti a penalty card
 • rankaisukahdennus a penalty double
 • renonssi a void
 • revokki a revoke
 • revokki (tehdä) to revoke
 • risti (maa) clubs
 • rouva the queen
 • ruutu (maa) diamonds

S

 • saada tikki to score (a trick)
 • sakata to discard
 • sakaus a discard
 • sangi no trump
 • sarja a sequence
 • seisoa (pelistä) to be cold
 • sekakorotus a mixed raise
 • sekaparikilpailu mixed
 • sekvenssi a sequence
 • siirtotarjous a transfer
 • siirto herttaan a transfer to hearts
 • singeli a singleton
 • singeli (esim. ruutu) a stiff (diamond)
 • sitoumus a contract
 • sivuväri side suit
 • slammi a slam
 • slammi-inviitti a slam try
 • sotamies the jack

T

 • tarjota to bid
 • tarjota uudelleen to rebid
 • tarjous a bid, a call
 • tarjoussarja an auction, the bidding
 • tasainen jakauma an even distribution
 • tasainen käsi a flat hand, an even hand
 • taso a level
 • tehdä välitarjous to overcall
 • tikki a trick
 • toppaus a drop
 • tukea to support
 • tuki a support
 • täyspeli game
 • täyspeli-inviitti a game try
 • täyspelivaatimus game forcing, forcing to game (GF)
 • täyspelivoima game forcing strength

U

 • uhka a menace, a threat
 • uhraus (tarjous) a sacrifice
 • uhrautua to sacrifice
 • uppari an uppercut
 • uudelleentarjota to rebid

V

 • vaarassa vulnerable (Huom! Kaikki vaarassa = game all)
 • vaarattomassa not vulnerable (Huom! kaikki vaarattomassa = love all)
 • vaatimustarjous a forcing bid
 • vaihtaa maata to shift suits, to switch suits
 • vaihtaa pataan to shift to spades, to switch to spades
 • vahva strong
 • vahva kortti a winner
 • valttikortti a trump
 • valttiväri trumps
 • varkaus a ruff
 • vastakahdennus a redouble
 • vastauskahdennus a responsive double
 • vastaustarjous a response (bid)
 • vastustaja an opponent
 • voima strength
 • vuorokuppi a crossruff
 • vuorovarkaus a crossruff
 • välitarjous an overcall

Y

 • yhteinen maa, 'fitti' a fit
 • yhteys an entry
 • ylikuppi an overruff
 • ylitarjous an overbid
 • ylitikki an overtrick
 • ylivienti, siirtotarjous a transfer
 • yläväri a major (suit)

Ä

 • ässä the ace

Lähteet:

 • Jonna Kaminen: Bridgesanasto Suomi-Englanti
Henkilökohtaiset työkalut