Perussysteemi

Bridgewiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Luonnollinen perussysteemi sisältää seuraavat avaustarjoukset.

Sisällysluettelo

Pas

 • kaikilla alle 13 pisteen käsillä, joissa ei ole 6+ kortin väriä
 • kaikilla alle 6 arvopistettä sisältävillä käsillä

1

Väriavaus 1-tasolla lupaa vähintään 4 korttia avausvärissä ja 13-21 pistettä. Avaaja valitsee avausvärinsä seuraavasti:

 • aina pisin väri
 • 4 kortin väreistä alin
 • kahdesta 5 tai 6 kortin väristä ylempi

Valttituki

 • Vastaajalla on oltava 4 kortin tuki avaajan väriin, jotta hän voi korottaa väriä. Ylävärin saa korottaa (6-9 p.) 3 kortilla, jos omistaa kuvattoman singelin tai dubbeltonin.
 • Alaväriavauksen korottaminen kieltää 4 kortin pituiset tai pidemmät ylävärit.
 • Alavärivaltilla päädytään mieluummin 3NT:iin, joten laske mieluummin arvopisteet.
26 PISTEEN SÄÄNTÖ: Kun 26 pistettä on näkyvissä tarjoa täyspeli, jos se mahdollinen invitoi. 
Jos 26 pistettä ei voi saavuttaa, vaikka kummallakin olisi maksimi jo ilmoittamaansa, 
pysähdytään mahdollisimman alhaiselle tasolle. 

Tuki avausväriin osoitetaan ns. limit-periaatteen mukaisesti:

 • Korotus 2-tasolle (esim. 1 - 2) lupaa minimivoiman 6-9 pistettä.
 • Korotus 3-tasolle (1 - 3) lupaa inviittivoiman 10-12 pistettä.
 • Korotus 4-tasolle (1 - 4) 13-16 pistettä ja 4 kortin tuki.
 • 4 NT ässäkysely 17+ pisteen käsillä
 • Alaväriä ei koroteta 3NT:in ohi.

Ilman valttitukea

 • Pas kaikilla 0-5 arvopisteen käsillä.
 • VÄRIVASTAUS 1-TASOLLA (1 yli 1 -vastaus) lupaa 6+ arvopistettä, 4 kortin värin ja on vaatimus 1NT:iin asti (pari ei saa passata ennen kuin vähintään 1NT on tarjottu)
 • 1NT kieltää mahdollisuuden tarjota omaa väriä 1-tasolla ja se lupaa 6-9 arvopistettä. Tarjous on pakkotarjous ja voi sisältää epätasaisen käden.
 • Värivastaus 2-tasolla(hyppäämättä) lupaa 10+ arvopistettä, 4-kortin värin ja on vaatimus avausväriin 2-tasolla.
 • VASTAAJAN HYPPY OMASSA VÄRISSÄ lupaa 5-kortin värin ja 17+ pistettä. Tarjous on täyspelivaatimus ja vähintään lievä slammi-inviitti.

Vastaaja valitsee vastausvärinsä aivan samoin perustein kuin avausvärinsäkin, jos vain voimaa on tarpeeksi esimerkiksi 2 yli 1 -vastaukseen.

 • Vastaaja tarjoaa aina ensin pisintä väriään.
 • Kahdesta tai kolmesta neljän kortin väristä hän tarjoaa sen, minkä voi näyttää alimmalla tarjouksella (esim. 1-avauksen jälkeen patavärin voi näyttää alemmalla tasolla kuin ristin).
 • Kahdesta viiden kortin väristä vastataan ensin ylempi.

Avaajan toinen tarjous tuen jälkeen

26 PISTEEN SÄÄNTÖ: Jos 26 pistettä on näkyvissä tarjoa täyspeli. Jos se on mahdollinen, invitoi. Jos 26 pistettä ei voi saavuttaa, vaikka kummallakin olisi maksimi jo ilmoittamaansa, passaa.

1 - 2:

 • Avaaja passaa minimikäsillä (13-16 pistettä): 1 - 2; Pas
 • Invitoi vihjekäsillä (17-19 pistettä): 1 - 2; 3
 • Tekee täyspelin (20-21 pistettä): 1 - 2¸ 4

1 - 3:

 • Avaaja passaa aivan minimillä (13-14 pistetttä): 1 - 3; Pas
 • Tekee täyspelin vähintään hyvällä minimillä 15+ pistettä): 1 - 3; 4

Alavärin tukemisen jälkeen kohteena on sangitäyspeli, joten jatkossa on parempi laskea arvopisteet. Älä korota alaväriä 4-tasolle 3NT:in ohi.

Avaajan toinen tarjous tuella vastaajan väriin

Vastaajan väritarjous lupasi 4 kortin värin, joten tukemiseen vaaditaan 4 kortin tuki: 4 + 4 = 8.

 • Minimikädellä (13-16) ja 4 kortin tuella tarjotaan yksinkertainen korotus esim. 1 -1; 2 tai 1 - 2; 3 ).
 • Inviittikädellä (17-19) avaaja tukee vastaajan väriä hypäten. Alavärissä ei tosin hypätä 3NT:in ohi. (esim. 1 - 1; 3 ).
 • Täyspelivoimalla (20-21) hypätään yläväritäyspeliin (1 - 1 ; 4 ) tai tarjotaan yhteisellä alavärillä joko 3NT (esim. 1 - 1; 3 NT) tai alaväriä 4-tasolla (1 - 2; 4 ). 2 yli 1 -vastauksen jälkeen alavärislammi on lähellä.

Avaajan toinen tarjous ilman tukea

Avaaja arvioi käsityyppinsä. Mahdollisia tyyppejä ovat seuraavat:

 • Tasainen käsi (12-14/18-20 ap)
 • Kaksivärikäsi (värit vähintään 5-4)
 • Yksivärikäsi (6 kortin avausväri)
 • Kolmivärikäsi (4441/5440 - jakaumat).

Avaaja tarjoaa käsityyppinsä ja voimansa seuraavien esimerkkien mukaisesti:

A) 1 - 1 B) 1 - 1NT C) 1 - 2
 ? ?  ?

TASAINEN KÄSI:

 • 12-14 tarjoaa ALIMMAN sangitarjouksen tai passaa 1NT:iin. [esimerkeissä A,B ja C: 1NT, Pas, 2NT]
 • 18-20 HYPÄTÄÄN sangissa tai korotetaan sangia. [2NT, 2NT/3NT (18-19 / 20), 3NT]

YKSIVÄRIKÄSI:

 • MINIMIKÄSI (13-16) tarjoaa avausväriä uudestaan alimmalla tasolla. [2, 2, 2]
 • INVIITTIKÄDELLÄ hypätään omassa värissä. Tarjous ei ole vaatimus 1 yli 1 -vastauksen jälkeen, mutta on täyspelivaatimus (tpv) 2 yli 1 -vastauksen jälkeen (17-19 p.+ 10+ ap. = 27+ pistettä!). [3, 3, 3 (tpv.)]
 • TÄYSPELIKÄDELLÄ hypätään ylävärillä täyspeliin ko. ylävärissä ja tarjoaa pitkällä alavärillä 3NT. [3NT, 4, 4]

KAKSIVÄRIKÄSI:

 • MINIMIKÄDELLÄ (13-16) tarjotaan toinen väri 1-tasolla tai avausväriä ALEMMAN värin 2-tasolla. [1/2, 2/, 2]
 • INVIITTIKÄDELLÄ (17-19) voidaan tarjota toinen väri 1 tasolla ja avausväria alemmpi väri 2-tasolla. Mutta avaaja voi tarjota nyt myös avausväriä YLEMMÄN värin 2-tasolla (Reverse) tai UUDEN VÄRIN 3-TASOLLA 2 yli 1 -vastauksen jälkeen. Uusi väri on 3-tasolla on aina täyspelivaatimus! Samoin reverse 2 yli 1 -vastauksen jälkeen. [1/2, 2//, 2/]
 • TÄYSPELIVOIMALLA (20-21) hypätään 1 yli 1 -vastauksen jälkeen toisessa värissä ja tarjotaan 2 yli 1 -vastauksen jälkeen reverse tai uusi väri 3-tasolla (ks.edellä). [2/3, 3//, 2/3]

KOLMIVÄRIKÄSI:

 • Kolmivärikädellä avaajalla on joko tuki vastaajan väriin tai (4441 tai 5440) sitten hänellä on kyseisessä värissä korkeintaan singelton.
 • Edellisessä tapauksessa avaaja luonnollisestikin tukee vastaajaa voimansa mukaan.
 • Jälkimmäisessä tapauksessa käden voi valehdella tasaiseksi ja tarjota sangia tai kaksivärikädeksi, jos avaaja voi tarjota vielä värin 1-tasolla. 15-17 ap:n kolmivärikädet on pakko luokitella kaksivärikäsiksi, sillä sillä ko. voimaa ei voi valehdella tasaiseksi
 • Joskus käy niin, että 4-4 -väreillä joutuu tekemään reverse-tarjouksen: esim. 1-1 jälkeen 15-17 arvopisteen kolmivärikädelle, jossa on patasingelton, ei jää juurikaan muita vaihtoehtoja.

Vastaajan toinen tarjous

 • Vastaaja käyttää toisen kierroksen tarjouksessaan hyväkseen avaajan kädestään jo antamaa tietoa.
 • Jos hän näkee, että parin yhteinen voima riittää täyspeliin (26 PISTEEN SÄÄNTÖ), hän tarjoaa sen suoraan tai tekee täyspelivaatimuksen.
 • Inviittivoimalla (10-12) hän tekee sopivan täyspelivihjeen. Minimikädellä (6-9) hän tarjoaa sopivan osasitoumuksen mahdollisimman alhaisella tasolla tai passaa (ei vaatimustarjoukseen).

Avaaja ei näyttänyt lisävoimaa

Vastaaja tarjoaa voimansa ja jakonsa mukaisesti.

MINIMIKÄSI (6-9):

 • Vastaaja Pasaa 1NT:iin (12-14), avaajan tarjoamaan avausväriä alempaan väriin 2-tasolla tai avaajan uudelleen 2-tasolla tarjoamaan avausväriin
 • TARJOAA avausväriä 2-tasolla. Tarjous ei välttämättä lupaa 3 kortin tukea, vaan valitsee avaajan väreistä paremman (preferenssi)
 • TARJOAA uudestaan omaa 6 kortin väriään.

INVIITTIKÄSI (10-12):

 • Vastaaja TUKEE avaajan väriä 3-tasolle. Jos avaaja näytti kaksivärikäden, riittää 3 korttia tueksi hänen ensimmäiseen väriinsä.
 • TARJOAA 2NT ilman tukea, 2-tasolla tarjottavaa väriä tai omaa 6 kortin väriä
 • TARJOAA uuden värin 2-tasolla (kierrosvaatimus)
 • HYPPÄÄ omassa värissä 3-tasolle (ei vaatimus, avaaja saa passata).

TÄYSPELIKÄSI (13+)

 • Vastaaja TARJOAA TÄYSPELIN
 • TARJOAA kierrosvaatimuksena uuden värin 2-tasolla tai täyspelivaatimuksena uuden värin 3-tasolla.

Avaaja näytti tarjouksellaan lisävoimaa

MINIMIKÄSI:

 • Avaajan tarjottua reversen vastaaja tukee avaajan jompaa kumpaa väriä 3-tasolle,
 • tarjoaa uudestaan oman 5 kortin värinsä tai
 • tarjoaa 2NT.
 • Avaajan hypättyä omassa värissään avaaja passaa aivan minimillä ja tarjoaa 8 -9 pisteellä sopivan täyspelin.
 • Mikäli avaaja hyppäsi sangissa tai uudessa värissä, on täyspelivaatimus päällä.

INVIITTIKÄSI:

 • Vastaaja huolehtii, että täyspeli tarjotaan joko tarjoamalla sen itse tai tekemällä täyspelivaatimuksen (uusi väri 3-tasolla).

TÄYSPELIKÄSI:

 • Vastaaja toimii kuten inviittikäsilläkin, mutta nyt täytyy pitää mielessä myös slammin mahdollisuus. Pikkuslammiin tarvitaan 33 pistettä ja isoslammiin 37 pistettä.

1 NT

 • 15-17 arvopistettä
 • tasainen jako (jakaumat 4-3-3-3, 4-4-3-2, 5-3-3-2)
 • ei viiden kortin yläväriä (/).

2 on ylävärikysely 9+ pistettä ja 4 kortin yläväri. Vastaukset 2 -kyselyyn:

2 ei 4 kortin yläväriä
2 4 kortin
2 4 kortin
2 NT ylävärit 4-4
 • Vastaaja tarjoaa täyspelin vähintään 11 pisteellä joko yhteisessä ylävärissä tai jos sellaista ei ole sangissa.
 • Vastaaja invitoi 9-10 pisteellä yhteisellä ylävärillä tai jos sellaista ei ole 2 NT:lla.
 • Avaaja korottaa inviitin maksimilla (16-17 pistettä) ja passaa minimillä (15 pistettä).
 • Alavärin tarjoaminen ylävärikyselyn kautta (esim. 1NT - 2; 2 - 3/ on slammi-inviitti vähintään 4 kortin alavärillä (yleensä sivussa 4 kortin yläväri).

2

 • PYSÄYTYSTARJOUKSIA, jotka näyttävät vähintään 5 kortin värin ja 0-8 pistettä.

2NT

 • 9-10 arvopistettä
 • Inviitti sangitäyspeliin ilman 4 kortin yläväriä.
 • Avaaja tarjoaa 3NT maksimilla (16-17).

3

 • SLAMMI-INVIITTEJÄ 5 kortin alavärillä ja 16+ pisteellä.
 • Avaajaa tukee alaväriä vähintään 3 kortin tuella tai tarjoaa 3NT.

3

 • TÄYSPELIVAATIMUKSIA 5 kortin värillä ja 11+ pisteellä.
 • Avaaja tarjoaa 3 kortin tuella yläväritäyspelin ja
 • ilman tukea 3NT.

3NT

 • LOPPUSITOUMUS 11-16 arvopisteellä ilman ylävärikiinnostusta.

4

 • LOPPUSITOUMUKSIA 6 kortin värillä ja 10-14 pisteellä. Avaajan on passatava.

4NT kvantitatiivinen

 • INVIITTI 6NT:iin 17-18 arvopisteellä ja tasaisella kädellä. Avaaja tarjoaa slammin maksimilla (16-17) ja passaa minimillä.
 • 4NT EI OLE TÄSSÄ PAIKASSA ÄSSÄKYSELY!

2

 • vähintään 22 pistettä tai 10+ tikkiä
 • täyspelivaatimus (poikkeus 2 - 2; 2NT)
 • ei vättämättä sisällä ristiväriä.

Vastaukset:

2

 • NEGATIIVINEN VASTAUS 0-5 pisteellä.
 • Ei kerro vielä jakautumasta mitään.
 • 2-AVAUKSEEN EI SAA KOSKAAN PASSATA!

2

 • 6+ pistettä
 • 5 korttia tarjotussa ylävärissä

2NT

 • 6+ arvopistettä,
 • ei omaa 5 kortin väriä

3

 • 6+ pistettä,
 • 5 korttia tarjotussa alavärissä

Jatkossa

 • Avaajan ensimmäiseksi tarjoama väri lupaa vähintään 5 korttia.
 • Samoin vastaajan 2-vastauksen jälkeen ensimmäiseksi tarjoama väri on 5 kortin väri.
 • Ilman 5 kortin väriä tarjotaan sangia.
 • Avaajan tarjoama 2NT lupaa 23-24 arvopisteen tasaisen käden
 • Avaajan tarjoama 3NT lupaa 25-26 arvopisteen tasaisen käden.
 • Sarjassa 2 - 2;2NT saa vastaaja passata tyhjällä kädellä, mutta jo 2 arvopisteellä hänen täytyy tarjota 3NT. Tätä sarjaa lukuunottamatta on täyspelivaatimus voimassa ja parin on syytä tarjota mahdollisimman taloudellisesti valttivärin löytämiseksi.

2 NT

Vastaaja tarjoaa:

 • Pas 0-3 arvopistettä.
 • 3 YLÄVÄRIKYSELY täyspelivoimalla 5+ pisteellä. Lupaa yhden 4 KORTIN YLÄVÄRIN. Avaaja vastaa kyselyyn samaan tapaan kuin 1NT-2 - sarjassakin, mutta tasoa ylempänä:
  • 3 = ei ylävärejä,
  • 3 = 4 kortin hertta, ei pataa,
  • 3 = pata, ei herttaa,
  • 3NT = molemmat ylävärit.
 • 3 SLAMMI-INVIITTI 5 kortin ruudulla ja 10+ pisteellä. Avaaja tukee 3 kortin tuella.
 • 3 TÄYSPELIVAATIMUS 5 kortin ylävärillä ja 5+ pisteellä.
 • 3NT LOPPUSITOUMUS 4-10 arvopisteellä.
 • 4 LOPPUSITOUMUS 6 kortin värillä ja 4-9 pisteellä.
 • 4 NT slammi-inviitti 11-12 arvopisteellä (ei siis ässäkysely)

Estoavaukset

Estoavaukseen vaaditaan hyvä väri, joka kestää kuningaslähdön, minimissään siis vähintään yksi kuvista A, K ja Q. Ensimmäisessä ja toisessa kädessä alaväriestossa ei saisi olla 4 kortin yläväriä. Kannattaa katsoa myös vyöhykkeet; ole vaarassa varovaisempi ja tarjoa vaarattomassa reippaammin. Voit käyttää myös 1-2-3-sääntöä: Estoavaajan omassa kädessä on 1 pieti epäedullisissa vyöhykkeissä (vaara vs. vaaraton), 2 pietiä tasavyöhykkeissä ja 3 pietiä edullisissa vyöhykkeissä (vaaraton vs. vaara).

Puolustustarjoukset

Toisen parin tehtyä avaustarjouksen voi toinen pari tehdä välitarjouksen omassa värissä tai sangissa tai ilmaisukahdentaa.

 • VÄRITARJOUS 1-TASOLLA lupaa 5 kortin hyvän värin ja 10-16 pistettä.
 • 1NT-VÄLITARJOUS kertoo 15-17 arvopisteen tasaisen käden, jossa on pito vastustajien värissä.
 • VÄRITARJOUS 2-TASOLLA lupaa hyvän 5 kortin värin ja 12-16 pistettä.
 • HYPPÄÄVÄ VÄRITARJOUS on estotarjous, joka lupaa samanlaisen käden kuin estoavauskin (ks. yllä ).

VÄLITARJOAJAN PARTNERI TARJOAA

 • TUEKSI riittää nyt 3 korttia (5+3=8). Tukemiseen tarvitaan yli 10 pistettä:
  • yksikertainen korotus (1-2): 10-12 pistettä.
  • hyppäävä korotus (1 - 3 ): 13-15 pistettä.
  • Täyspeli (ylävärissä): 16+ pistettä.

ÄLÄ KOROTA ALAVÄRIÄ 3NT:n OHI ELLET OLE VARMA, ETTÄ 5 ON OIKEA TÄYSPELI!

 • SANGIA: 1NT= 10-12, 2NT= 13-15 ja 3NT= 16+ ARVOPISTETTÄ. Sangitarjoajalla on oltava PITO (tikki) vastustajien värissä.
 • OMA VÄRI HYPPÄÄMÄTTÄ: 5 kortin väri ja 10-15 pistettä.
 • OMA VÄRI HYPÄTEN: 5 kortin väri ja 16+, täyspelivaatimus.
 • YLITARJOUS VASTUSTAJIEN VÄRISSÄ: 10+ arvopistettä, ei muita tarjousmahdollisuuksia. Tarjous etsii oikeaa sitoumusta ja tasoa.

Ilmaisukahdennus

Lähtökortit

 • Sarjasta korkein AKQ KQJ J109 1098
 • Samoin epäaidosta sarjasta AKJ5 KQ10 J108 1097
 • Valttipelissä kahdesta peräkkäisestä korkeammalla AK75 QJ4
 • Sangissa välisarjasta AJ10 KJ1094 Q1096
 • Pitkästä väristä 4. suurin: K875 Q9432. Lähde sangissa pisimmästä väristä ja kasvata tikkejä.
 • Dubbeltonista ylempi : J7 93 72
 • Valttipelissä singeltonista. Yritä saada varkauksia.
 • Älä lähde valttipelissä ässäväristä, ellet omista myös varin kuningasta A652 (ei ässällä, eikä kakkosella!)
 • Ellei ole selkeää syytä muuhun lähtöön, lähde partnerin väristä. Partnerin väristä lähdetään 3 kortista pienimmällä.

Merkinannot

Puolustajilla on pelissä kolmenlaisia merkinantoja:

Voimamerkinanto "Pieni pyytää, iso kieltää!"

 • Kun partneri aloittaa tikin: pieni kortti pyytää pelaamaan väriä lisää, suuri kieltää.

Pituusmerkinanto

 • Kun pelinviejä pelaa tikkiin ensimmäisen kortin joko kädestään tai pöydästä, puolustaja pelaa kahteen ensimmäiseen tikkiin hakkunsa järjestyksessä:
 • Iso - pieni = pariton (1,3 tai 5) määrä kortteja pelinviejän pelaamassa värissä.
 • Pieni - iso = parillinen (2,4 tai 6) määrä

Lavinthal

 • Italialainen 1. sakaus: Kun pelattava maa loppui, pelataan kortti, joka kertoo mitä väriä partnerin tulisi jatkaa:
  • pieni pariton: sakausväriä
  • pieni parillinen: alin kahdesta muusta väristä (ei siis sakausväriä)
  • iso parillinen: ylin kahdesta muusta väristä
 • Kun annetaan partnerille varkaus, pieni kortti pyytää alinta vapaata väriä, iso kortti ylintä vapaata väriä (parillisuudella ei ole nyt merkitystä).
 • Kun partnerin lähtövärissä ei pöydän korttien perusteella ole tulevaisuutta puolustukselle, näytetään väripreferenssi: iso kortti ylin, pieni kortti alin vapaa väri (parillisuudella ei ole nyt merkitystä).

Lähteet

 • Tuomo Väliaho: Bridgen ABC
 • Kauko Koistinen: Bridgen peruskurssi, 2004 Bridge Promotion
Henkilökohtaiset työkalut